Prijavite se na obuku „Poduzimanje akcije protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima“

Ovo je partnerski projekat za razvoj vještina mladih omladinskih radnika / lidera i pružanje inovativnih alata na polju borbe protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima i promocije rodne ravnopravnosti.


Gender equality concept
Ilustracija: Envato

Projekat „Poduzimanje akcije protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima“ predstavlja kurs obuke koji koristi interaktivne, inovativne i kreativne metode neformalnog obrazovanja u vezi sa rodnim stereotipima, seksizmom i rodno zasnovanim govorom mržnje u medijima. Obuka će okupiti 30 sudionika (omladinskih radnika, omladinskih vođa i volontera) iz 10 država članica Vijeća Evrope.

Advertisements

Svrha ovog projekta je razmjena i razmjena različitih znanja i iskustava, rasprava o rodnom pitanju u medijskom kontekstu i stvaranje plana za akciju protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima.

Glavni cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija i omladinskih radnika kako bi podržali i osnažili mlade ljude da budu agenti za društvene promjene i bore se protiv rodnih stereotipa i seksizma u oflajn i internetskim medijima.

Specifični ciljevi:

Advertisements
  • Izgradnja ključnih kompetencija (znanja, vještina i stavova) omladinskih radnika / lidera za integriranje različitih pristupa, alata i resursa koji promoviraju rodnu ravnopravnost u medijskim sadržajima.
  • Angažovati, povezati i osnažiti mlade ljude da koriste mogućnosti i alate za stvaranje i razmjenu medijskih sadržaja koji će promovirati i podržavati poštivanje ljudskih prava i rodnu ravnopravnost.
  • Poboljšati kvalitet omladinskog rada i NFL da bi efikasnije i opsežnije koristili inovativne i kreativne alate u svom svakodnevnom radu i promovisali poštovanje ljudskih prava, jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti
  • Promovirati i poboljšati međunarodnu saradnju, razmjenu i razvoj kapaciteta omladinskih organizacija i mladih, na polju rodne perspektive u medijskom kontekstu.

Tokom projekta sudionici će steći teorijsko znanje o rodnoj ravnopravnosti i praktične vještine kako koristiti medijske alate kao efikasnu metodu socijalne intervencije u svom omladinskom radu u svojim lokalnim zajednicama ka značajnim društvenim promjenama.

Učesnici će naučiti kako koristiti linijski i on-line medijski prostor za borbu protiv rodnih stereotipa, predrasuda, seksizma i nasilja i govora mržnje i doprinijeti rodnoj ravnopravnosti. Učesnici će stvarati, vježbati i proizvoditi raznolike medijske sadržaje – radio emisije, kratke filmove i tematske tekstove na internetu.

Link za prijavu pronađite ovdje.