Prijavite se na Međunarodnu ljetnu školu “Seggau 2016.”

U organizaciji Univerziteta u Gracu, u dvorcu Seggau, Leibnitz, Austrija, od 03. do 17. jula 2016. godine biće održana Međunarodna lјetna škola "Seggau 2016: Transformation, Transgressions, and Trust in Europe and the Americas".


Prijavite se na Međunarodnu ljetnu školu Seggau 2016.

Škola je namijenjena internacionalno orijentisanim, visoko motivisanim studentima svih disciplina koji žele da prodube svoje razumijevanje tekućih evropskih i međunarodnih odnosa.

Program traje 2 sedmice i za pohađanje je neophodno poznavanje engleskog jezika.

Završena ljetna škola se vrednuje sa 6 ECTS bodova.

Rok za prijavu je 29. februar 2016. godine.

Više informacija na: international.uni-graz.at

(STUDOMAT.ba)