Prijavite se na Allard fotografsko takmičenje

Prijavite se za Allard fotografsko takmicenje koje ima u cilju da se na sve dostupne načine, uključujući i kroz fotografije, bori protiv korupcije i podstiče mlade da biraju svoj put.


photography 1628764292

Allard je dvogodišnje takmičenje za fotografiju koje priznaje fotografsku izvrsnost koja odražava ideale Allardove nagrade. Ocjenjivanje vrši Odbor za nagradu Allard te vanredni profesori Make Fisher i Emili Carr. Pozivaju se fotografi da prijave dostavljaju tokom cijele godine, prenosi Mreža za izgradnju mira.

Tekstovi trebaju odražavati teme hrabrosti i vodstva u borbi protiv korupcije, posebno kroz promovisanje transparentnosti, odgovornosti, vladavine prava i ljudskih prava i/ili borbe protiv korupcije generalno.

Konkurs je otvoren samo za pojedince koji su u trenutku prijavljivanja navršili punoljetstvo u zemlji prebivališta.

Rok za prijavu je 1. novembar 2021. godine, a možete se prijaviti putem ovoga linka..

Detalje o takmičenju možete pronaći ovdje..