Prijavi se na Move On seminar

Move On je seminar koji potiče mlade u realizaciji svojih ideja. Pokreće promjene u zajednici i okolini na inicijativu mladih, a u organizaciji je udruženja Schüler Helfen Leben.


Fondacija Schüler Helfen Leben organizuje treći ovogodišnji Move On seminar za mlade između 16 i 21 godinu, koji podržava i potiče mlade u ostvarivanju njihovih ideja vezanih za promjene koje žele ostvariti u svojoj okolini i zajednici. Seminar će se održati u online formatu u periodu od 2. do 5. oktobra 2020. godine.

Advertisements

U toku četiri dana trajanja seminara, uz pomoć iskusnih trenera/ica i mentora/ica planirajte konkretne aktivnosti i dodatno razvijajte vještine koje su potrebne za realizaciju ideje, kao što su vještine planiranja, vođenja i rada u timu, javnog nastupa ili komunikacije.

Na seminaru upoznajte i mlade ljude iz drugih gradova, čujte njihove ideje i razmijenite iskustva, te ostvarite kontakte za moguću saradnju u budućnosti.

Advertisements

Zajedno sa trenerima/cama, mentorima/cama i kolegama/icama sa seminara usavršite svoju ideju tako da ona bude materijalno podržana od strane SHL-a na samom seminaru.

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti SHL Sarajevo timu putem e-maila: srdjan@shl.ba ili u inbox na stranici Fondacije, a više informacija pročitajte na linku. Rok za prijave je do 23. septembra. 2020. do 12:00 sati.