Prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja u RS

Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Nova zvanja, koja će diplomci dobijati po završetku određenog ciklusa studija, u potpunosti prate standarde Bolonjske deklaracije.


diploma zvanja

Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Nova zvanja, koja će diplomci dobijati po završetku određenog ciklusa studija, u potpunosti prate standarde Bolonjske deklaracije.

Advertisements

diploma zvanjaU skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo prosvjete i kulture objavilo je Prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kako bi se učinio dostupnim svim zainteresovanim organima, institucijama i pojedincima radi davanja eventualnih mišljenja, prijedloga i sugestija.

Eventualne sugestije, mišljenja i primjedbe mogu se slati na e-mail: j.zlojutro@mp.vladars.net

Advertisements

Prilog:

(ues.rs.ba)