13.06.2013.

Prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja u RS

Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Nova zvanja, koja će diplomci dobijati po završetku određenog ciklusa studija, u potpunosti prate standarde Bolonjske deklaracije.


Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Nova zvanja, koja će diplomci dobijati po završetku određenog ciklusa studija, u potpunosti prate standarde Bolonjske deklaracije.

U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo prosvjete i kulture objavilo je Prednacrt Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kako bi se učinio dostupnim svim zainteresovanim organima, institucijama i pojedincima radi davanja eventualnih mišljenja, prijedloga i sugestija.

Eventualne sugestije, mišljenja i primjedbe mogu se slati na e-mail: j.zlojutro@mp.vladars.net

Prilog:

(ues.rs.ba)

Želiš čitati nove studentske izreke i motivacije, zabaviti se i naučiti nešto novo? Prati STUDOMAT na Instagramu.

AUTOR: STUDOMAT.ba

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.