Pravni fakulteti u Sarajevu i Zagrebu potpisali sporazom o saradnji

Sporazum obuhvata zajedničku naučno-istraživačku podršku, razmjenu nastavnog osoblja i studenata, kao i organizaciju zajedničkih godišnjih naučnih konferencija.


U ponedjeljak, 5.6.2023. godine, u Zagrebu je ostvaren značajan korak ka jačanju saradnje između Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potpisivanjem sporazuma o saradnji koji ima širok spektar ciljeva i aktivnosti.

Advertisements

Potpisivanje sporazuma o saradnji predstavlja institucionalizaciju akademske saradnje između ove dvije visokoobrazovne ustanove na svim nivoima. Sporazum obuhvata zajedničku naučno-istraživačku podršku, razmjenu nastavnog osoblja i studenata, kao i organizaciju zajedničkih godišnjih naučnih konferencija.

Advertisements

Ova saradnja ima za cilj jačanje veza između studenata i nastavnika oba fakulteta, te omogućavanje razmjene znanja i iskustava između akademskih zajednica. Kroz ove aktivnosti, studenti će imati priliku da steknu nova saznanja i da se upoznaju sa različitim pravnim perspektivama.

Potpisivanje sporazuma predstavlja korak naprijed u razvoju saradnje između ove dvije institucije i doprinosi unapređenju kvalitete pravnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Očekuje se da će ova saradnja donijeti brojne koristi, kako za studente i nastavnike, tako i za razvoj pravnog polja u obje zemlje.