Praksa za studente prava u Vijeću Evrope

Vijeće Evrope u saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava (ELSA) nudi mogućnost obavljanja pripravničkog staža za studente, u trajanju od 3 mjeseca počev od 01.10.2012. godine.


Vijeće Evrope u saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava (ELSA) nudi mogućnost obavljanja pripravničkog staža za studente prava, u trajanju od 3 mjeseca počev od 01.10.2012. godine.

Advertisements

Evropsko udruženje studenata prava (The European Law Students’ Association) je međunarodna, nezavisna, nepolitička, neprofitna organizacija vođena od strane samih studenata.

Sastoji se od studenata i nedavnih diplomanata prava širom Evrope koji su zainteresovani za akademski i lični razvoj kao dodatak svojim studijima na univerzitetima.

Advertisements

Rok za prijave je 20. septembar 2012. godine.

Sve potrebne informacije o uslovima i načinu apliciranja možete pronaći na www.elsa-sarajevo.org

(ePravo.ba)