Poziv za prijavu na Projektnu akademiju o pisanju i upravljanju EU projektima

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, u toku je edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.


U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, u toku je edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Advertisements

Četvrtu grupu polaznika čine predstavnici ministarstava KS, lokalnih zajednica, NGO i fizička lica koja će u naredne dvije sedmice proći intenzivni program edukacije Projektne akademije.

U okviru prvog programa obuhvaćene su oblasti: Razumijevanje Evropske unije; Programi finansijske podrške i fondovi EU; Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u; Popunjavanje  aplikacija na EU fondove. Drugi program obuhvata oblasti: Planiranje i koordinacija provedbe projekata; Ugovorne obaveze korisnika sredstava; Upravljanje finansijskim izvještajima; Provedba procesa javne nabavke.

Partner u realizaciji programa je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Program rada predviđa intenzivnu edukaciju putem prezentacija, radionica, simulacija, studija-slučaja, interaktivan rad sa polaznicima itd., fokusirajući se na odabir i razvoj projektnih ideja, izradu kvalitetnih projektnih prijedloga, izradu tenderske dokumentacije, ali i implementaciju EU projekata koja nosi veliki broj izazova.

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će postati članovi Kluba Projektne akademije koji će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija i iskustava o EU fondovima.

Advertisements

S obzirom na to da je SERDA jedna od vodećih organizacija po broju EU projekata čija je implementacija u toku te zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u pripremi i implementaciji projekata koji se finansiraju iz EU sredstava, SERDA je uspostavila Projektnu akademiju koja je otvorena i za pravna i za fizička lica, sve one koji žele da se educiraju i nauče kako iskoristiti sredstva EU. Za svaku fazu upravljanja projektnim ciklusom (PCM) SERDA posjeduje specifična znanja stečena na projektima u praksi koja želi prenijeti polaznicima Projektne akademije. Cilj Projektne akademije je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih u lokalnim zajednicama, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, NVO, privrednim subjektima, kao i fizičkih lica koja profesionalno i funkcionalno imaju ili mogu imati ulogu i mogućnost u procesu EU integracija.

Svi zainteresirani za Projektnu akademiju, prijavu mogu preuzeti direktno u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji – SERDA ili u elektronskoj formi na web stranicama www.serda.ba i www.ceppei.ba ili ovdje.

Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: akademija@serda.ba, faxa: 033/663 – 923, na protokol ili poštom na adresu Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, ulica Hamdije Čemerlića 2/11, Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/703 – 801.

(serda.ba)