Poziv za dostavlјanje projektnih prijedloga „Angažovanje volontera iz EU uklјučujući mogućnost stažiranja”

U okviru inicijative "Volonteri za humanitarnu pomoć EU" otvoren je Poziv za dostavlјanje projektnih prijedloga „Angažovanje volontera iz EU uklјučujući mogućnost stažiranja, te upravlјanje mogućnostima za volontiranje koje se vrši putem interneta“.


Rok za podnošenje prijava je 11. juni 2020. godine do 17:00 sati.

Advertisements

Cilј Poziva je:

  • izgradnja kapaciteta ranjivih ili ugroženih zajednica u trećim zemlјama;
  • jačanje otpornosti i upravlјanje rizikom od katastrofa u ranjivim, nestabilnim ili zemlјama pogođenim katastrofama i zaboravlјenim krizama;
  • sprječavanje katastrofa, spremnost za smanjenje rizika od katastrofa i oporavak od prirodnih i katastrofa koje je prouzrokovao čovjek, uklјučujući i uticaje klimatskih promjena;
  • pobolјšanje veze između pomoći, rehabilitacije i razvoja;
  • podrška operacijama reagovanja u vanrednim situacijama.

Prijave na Poziv mogu podnijeti:

  • organizacije pošilјaoca: nevladine neprofitne organizacije osnovane u skladu sa zakonima države članice sa sjedištem unutar Unije, javne institucije nadležne za predmetnu oblast, Međunarodna federacija nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca;
  • organizacije primalaca: nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju ili su uspostavlјene u trećoj zemlјi u skladu sa zakonima na snazi u toj zemlјi, javne institucije nadležne za predmetnu oblast, međunarodne agencije i organizacije.

Budžet predmetnog poziva iznosi oko 13 500 000 EUR.

Više informacija možete pronaći ovdje..