Poziv studentima Medicinskog fakulteta UNSA: Ne zaboravite, u ovoj borbi smo zajedno!

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao udruženje koje okuplja društvene aktiviste i buduće zdravstvene profesionalce, članovi Kriznog štaba BoHeMSA LC Sarajevo i USMF odlučili su uputiti poziv na angažman svim studentima Medicinskog fakulteta UNSA, sa ciljem pružanja doprinosa borbi protiv pandemije COVID-19.


medic 1584818513

Iz Udruženja naglađavaju da bi se svaki potencijalni angažman, realizirao volonterski, kao i da bi bio usklađen sa studijskom godinom i ličnim kvalifikacijama svakog prijavljenog studenta.

Volontiranje će se raditi u suradnji sa Crvenim križom i Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu.

Cilj Upitnika ispod je prikupiti podatke o raspoloživim ljudskim resursima, lokalizaciji i spremnosti na djelovanje.  Ovim Udurženje želi kreirati bazu podataka sa dostupnim studentima, koji bi se angažovali ukoliko to bude neophodno. Iz Udruženja mole dobro razmislite i popunite Upitnik u skladu sa vašim akademskim i moralnim principima.

– Istinski vjerujemo u vaše kvalitete i hrabrost, kao i u snagu doprinosa kojeg možemo pružiti zajednici, poručuju iz Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ne zaboravite, u ovoj borbi smo zajedno!

Upitnik možete ispuniti na sljedećem linku.