Pošalji literarni rad kojim želiš poslati poruku svim ženama i djevojčicama da nisu same

Imaš interesovanja za pisanje? Dosadno ti je kod kuće i tražiš zanimaciju? Pošalji svoj literarni rad i osvoji nagradu.


orange day

Institut za razvoj mladih KULT i kampanja “Dođi sebi” obilježavaju Narandžasti dan – dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Povodom toga organiziran je literarni konkurs u kom možeš učestvovati i dati svoj doprinos društvu, ali osvojiti i nagradu.

Svoj literarni izražaj možeš sročiti u kratku priču ili pjesmu, a u njemu pošalji poruku svim ženama i djevojčicama, da ni u ovim okolnostima, nisu same.

Rok za dostavljanje radova je do 24.04.2020. godine do 18:00 sati. Jedna osoba može poslati maksimalno jedan rad, do 500 riječi. Vaša kreativna djela bit će objavljena na društvenim mrežama Instituta za razvoj mladih KULT i kampanje “Dođi sebi.”

Također, odlukom stručnog žirija, najbolji rad će biti nagrađen poklon paketom, ali i prilikom za učešće u produkciji kratkometražnog filma “Otvori oči”, koji institut priprema u svrhu obilježavanja Narandžastog dana.

Svoje djelo pošalji putem ovog linka.