Počeo UMiDp 3: Mladi političari i političarke spremni za aktivnije učešće

Institut za razvoj mladih KULT svečano je upisao i treću generaciju polaznika/ca obuke za omladinske političare i političarke. Obuku će u narednom periodu pohađati 23 mlada političara i političarke iz 11 različitih političkih stranaka i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine s ciljem da u budućnosti pitanja mladih pozicioniranju na listu prioriteta aktuelne politike u Bosni i Hercegovini.


umidp 2

Adnan Avdić iz Naše stranke jedan je od polaznika obuke, koji je istakao da ima velika očekivanja i da vjeruje da će biti ispunjena jer je na samom početku uvidio visok nivo profesionalizma i predanosti organizatora i predavača.

Sličnog je razmišljanja i mlada Tonina Ibrulj iz Ljubuškog, članica Hrvatske demokratske zajednice. „Obrazovanje je ključno u razvoju vještina kod mladih, kako formalno, tako i neformalno, što je jedan od razloga zbog čega sam se odlučila i za ovu obuku“, izjavila je Tonina i dodala da su mladi budućnost, kako u politici tako i u svim drugim sferama.

UMiDp je Institutov program za omladinske političke lidere/ice, mlade koji dolaze iz različitih političkih stranaka i kroz tri petodnevna modula obuke usvajaju znanja i vještine o poznavanju političkog sistema u BiH i djelovanja u njemu, o razvoju političkog imidža te o političkom zagovaranju i pregovaranju za rješavanje problema i potreba mladih.

umidp 1

Ekrem Sarajlić iz Viteza odnedavno je predsjednik općinske organizacije SDP u Vitezu i ističe da je spreman za ovu odgovornu funkciju, a uvjeren je da će mu obuka UMiDp pomoći u tome. „Iako sam veoma mlad, cijela struktura općinske organizacije SDP u Vitezu dala mi je povjerenje, a ja sam siguran da ću ga pozitivno opravdati. Namjeravam se kandidovati za lokalne izbore u oktobru, a nakon urađenih analiza siguran sam da ćemo ostvariti bolji izborni rezultat nego prije četiri godine“, ambiciozno i sigurno je zvučao Ekrem.

Miloš Kovačević iz Laktaša član je Demokratskog saveza DEMOS, jedne od mlađih stranaka na bh. političkom nebu, ali kako ističe Kovačević sa iskusnim pojedincima i novom energijom koju su unijeli mladi. Iako se ne namjerava kandidovati na lokalnim izborima, spreman je svoje teoretsko znanje prenijeti u praksu i pomoći u ostvarivanju što boljih izbornih rezultata. „Kod nas nekako vlada permanentno predizborno stanje, jer svake dvije godine imamo izbore, a uz to se stvorio dojam da je predizborna kampanja već počela, iako je zvanični početak tek u septembru“, prokomentarisao je Miloš trenutnu političku situaciju u BiH.

Institut ovom obukom želi staviti mlade u fokus i osnažiti ih za aktivno učešće unutar vlastitih političkih stranaka, ali i tokom i nakon izbornih procesa, kako bi stručno mogli zastupati potrebe mladih. Prvi modul obuke je u toku i održava se u Sarajevu, a traje od 19. do 23. februara. Naredni modul održat će se u Mostaru tokom aprila, a posljednji, treći modul, u Banjaluci tokom maja 2020. godine.

Obuka se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.