PFSA: Studenti traže bezuslovni upis u četvrtu godinu studija

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu, kao i studenti koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije na sastanku će razgovarati o mogućnosti odobravanja bezuslovnog upisa u četvrtu godinu studija.


pravni fakultet unsa

Sastanak studenata koji žele bezuslovni upis u četvrtu godinu studija održat će se u utorak, 17.09.2013. godine, u 12 sati na I spratu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu, kao i studenti koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije na sastanku će razgovarati o mogućnosti odobravanja bezuslovnog upisa u četvrtu godinu studija.

Sastanku ću prisustvovati i predstavnici studenata, potvrđeno je za naš portal iz Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posljednji put su pravo na bezuslovni upis u četvrtu godinu studija imali u akademskoj 2009/2010. godini.

Rok za završetak studija za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu i studente koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije je 30.09.2015. godine, što se navodi kao jedan od razloga za odobravanje bezuslovnog upisa.

(STUDOMAT.ba)