PFSA: Studenti najavljuju mirno okupljanje i traže bezuslovni upis

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji studiraju po starom nastavnom planu i programu, kao i studenti koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije od Nastavno-naučnog vijeća zahtijevaju odobravanje bezuslovnog upisa.


pravni fakultet unsa

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji studiraju po starom nastavnom planu i programu, kao i studenti koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije od Nastavno-naučnog vijeća zahtijevaju odobravanje bezuslovnog upisa.

Sjednica Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na kojoj će se odlučivati o zahtjevima studenata će se održati sutra, a iz Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu pozivaju sve studente da se sutra 09.10.2013. godine u 10 sati okupe na drugom spratu Pravnog fakulteta, te da na miran način iskažu svoje nezadovoljstvo i istaknu zahtjeve.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posljednji put su pravo na bezuslovni upis imali u akademskoj 2009/2010. godini.

Rok za završetak studija za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu i studente koji su u prvu godinu studija upisani 2008/2009. i ranije je 30.09.2015. godine, što se navodi kao jedan od razloga za odobravanje bezuslovnog upisa. Studenti koji do 30.09.2015. godine ne završe studij, isti će nastaviti u skladu sa novim planom i programom.

(STUDOMAT.ba)