PFSA: Satnica polaganja ispita iz predmeta Sociologija

Ispit iz predmeta Sociologija održat će se u petak, 13.09.2013. godine, u Sali I godine prema sljedećem rasporedu.


pravni fakultet unsa

Ispit iz predmeta Sociologija održat će se u petak, 13.09.2013. godine, u Sali I godine prema sljedećem rasporedu:

  • A – Ž (druga pismena provjera znanja) u 12:15
  • A  – K (integralni ispit; redovni/e studenti/ce) u 13:00
  • L – Ž (integralni ispit; redovni/e studenti/ce) u 14:00
  • A – Ž (vanredni/e studenti/ce) u 18:00

(STUDOMAT.ba)