ELSA Sarajevo i ELSA Brno organizuju studijsku posjetu

ELSA Sarajevo u saradnji sa ELSA-om Brno organizuje studijsku posjetu Pravnom fakultetu Univerziteta u Brnu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču i ELSA-i Brno.


brno

ELSA Sarajevo u saradnji sa ELSA-om Brno organizuje studijsku posjetu Pravnom fakultetu Univerziteta u Brnu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču i ELSA-i Brno.

Studijska posjeta će trajati od 29. septembra 2013. do 4. oktobra 2013. godine. Za studijsku posjetu je potrebno šest učesnika, koji se obavezuju na kasnije učešće u uzvratnoj posjeti ELSA-e Brno ELSA-i Sarajevo. Rok za prijavu je ponedjeljak, 16.09.2013. godine.

Za dodatna pitanja i detalje posjete, možete se obratiti na e-mail president@elsa-sarajevo.org ili agicemina@yahoo.com.

Evropsko udruženje studenata prava (The European Law Students’ Association) je međunarodna, nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija vođena od strane samih studenata. Sastoji se od studenata i nedavnih diplomanata prava širom Evrope koji su zainteresovani za akademski i lični razvoj kao dodatak svojim studijima na univerzitetima.

(STUDOMAT.ba)