Raspored nastave za zimski semestar u akademskoj 2013/2014. godini.


Raspored nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za zimski semestar u akademskoj 2013/2014. godini.

(STUDOMAT.ba)