PFSA: Poziv za učešće na dopunskom studiju njemačkog prava

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovan je dopunski studij njemačkog prava koji trenutno pohađa trideset učesnika. Predavanja u sklopu studija se održavaju na njemačkom jeziku od strane njemačkih i domaćih profesora i praktičara o različitim oblastima njemačkog prava.


pfsa

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovan je dopunski studij njemačkog prava koji trenutno pohađa trideset učesnika. Predavanja u sklopu studija se održavaju na njemačkom jeziku od strane njemačkih i domaćih profesora i praktičara o različitim oblastima njemačkog prava.

Pozivaju se zainteresovani studenti da se za učešće na istom prijave putem e-maila s.mezetovic@pfsa.unsa.ba najkasnije do utorka, 04.03.2014. godine. Uslov za prijavu je poznavanje njemačkog jezika.

Uvodni razgovor će biti održan u subotu, 08.03.2014. godine u 10 sati u prostorijama Građanskog seminara, I sprat, soba br. 132. Razgovor u kome će biti testirano znanje jezika će voditi prof. dr. Meliha Povlakić i dr. Stefan Pürner, predstavnik njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

(STUDOMAT.ba)