Ovo su očekivane zarade bh. studenata u većim evropskim zemljama

Do akademske 2019/2020. godine više od 15.000 studenata otišlo na studij van BiH.


serious trading manager has focused expression into laptop screen makes accounting report sales does remote job home poses kitchen surrounded with paper documents tasty beverage
Foto: STUDOMAT / Freepik

Jedan od najčešćih upita koji se javljaju kada studenti planiraju studirati u inostranstvu je da li mogu raditi skraćeno radno vrijeme. Različite zemlje imaju različita pravila i ograničenja u pogledu radnog vremena za strane studente. Prema Erudera.com, više od 6 miliona tercijarnih studenata studiralo je u inostranstvu 2019.

Globalna visokoobrazovna platforma Erudera izvještava da je do akademske 2019/2020. godine više od 15.000 studenata otišlo na studij van BiH.

Erudera.com je sproveo opsežno istraživanje na temu međunarodnih studenata koji rade tokom studiranja i doneo je neke važne zaključke. Ovo istraživanje je identifikovalo top destinacije za strane studente kojima je potrebna radna dozvola, navodeći broj sati mjesečno ili godišnje koje im je dozvoljeno da rade, procijenjenu minimalnu platu po satu i približne sedmične i mjesečne zarade za studente radnike.

Ispod su neke od najvećih evropskih zemalja koje dozvoljavaju međunarodnim studentima da rade sa skraćenim radnim vremenom tokom studija, zajedno sa informacijama o platama po satu, maksimalnom dozvoljenom broju radnih sati, kao i odgovarajućim propisima i kriterijumima.

Austrija

Međunarodnim studentima obično je dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 20 sati sedmično bez potrebe da se prijave za radnu dozvolu u ovoj zemlji. Procijenjena minimalna plata po satu je 10,10 eura. Na osnovu ove stope, student bi mogao zaraditi otprilike 202 € sedmično ili 808 € mjesečno radeći maksimalno dozvoljene sate.

Belgija

Međunarodni studenti koji žele raditi u Belgiji obično zahtijevaju radnu dozvolu. Tokom semestra, uglavnom im je dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 20 sati sedmično, iako nema ograničenja radnog vremena tokom božićnih, proljetnih i ljetnih raspusta. Procijenjena minimalna plata po satu je 11,87 eura, što znači da bi student mogao zaraditi oko 237,4 eura sedmično ili 949,6 eura mjesečno ako radi maksimalno dozvoljene sate.

Češka

Da bi stekao pravo na posao, student u Češkoj mora biti upisan u studijski program akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja. Tokom redovnih studija obično im je dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 20 sati sedmično, dok za vrijeme ljetnih ili raspusta mogu raditi do 40 sati sedmično. Procijenjena minimalna plata po satu kreće se od 4,36 € do 8,72 €. Na osnovu ovih stopa, student bi mogao zaraditi otprilike 87,2 do 174,4 eura sedmično ili 348,8 do 697,6 eura mjesečno.

Danska

U Danskoj, međunarodnim studentima obično je potrebna radna dozvola ili službena kartica kada se prijavljuju za posao nakon diplomiranja. Tokom semestra obično im je dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 20 sati sedmično, dok tokom ljetnog raspusta mogu raditi puno radno vrijeme. Procijenjena satnica se kreće od 13 do 17 eura, što znači da student može zaraditi otprilike 260 do 340 eura sedmično ili 1.040 do 1.360 eura mjesečno na osnovu maksimalnog dozvoljenog radnog vremena.

Finska

Međunarodni studenti izvan EU/EEA obično moraju imati radnu dozvolu za rad u Finskoj. U terminu im je dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 25 sati sedmično, dok za vrijeme praznika mogu raditi puno radno vrijeme. Procijenjena minimalna plata po satu je 11,25 eura, što znači da bi student mogao zaraditi otprilike 281,25 eura sedmično ili 900 do 1125 eura mjesečno na osnovu maksimalnog dozvoljenog radnog vremena.

Francuska

Stranim studentima u Francuskoj je obično dozvoljeno da rade skraćeno radno vrijeme do 20 sati sedmično tokom semestra, a puno radno vrijeme tokom raspusta, bez potrebe za radnom dozvolom. Ipak, oni moraju dobiti privremenu radnu dozvolu (Autorisation Provisoire de Travail) od francuskog Ministarstva rada. Procijenjena minimalna plata po satu je 10,25 eura, što znači da bi student mogao zaraditi otprilike 205 eura sedmično ili 820 eura mjesečno na osnovu maksimalnog dozvoljenog radnog vremena.

Njemačka

Međunarodnim studentima koji studiraju u Njemačkoj dozvoljeno je da rade do 20 sati sedmično bez potrebe za radnom dozvolom. Štaviše, imaju mogućnost da rade puno radno vrijeme do 120 dana ili skraćeno radno vrijeme 240 pola dana godišnje. Minimalna plata po satu u Njemačkoj je oko 12,00 eura, što znači da student može očekivati da će zaraditi otprilike 240 eura sedmično ili 960 eura mjesečno radeći maksimalno dozvoljeno radno vrijeme.

Italija

U Italiji studenti koji nisu iz EU moraju dobiti radnu dozvolu ako žele raditi više od dozvoljenog broja sati, dok studenti iz EU nemaju takva ograničenja. Studentima koji nisu iz EU dozvoljeno je da rade do 20 sati sedmično tokom akademske godine i puno radno vrijeme tokom pauza. Minimalna plata po satu u Italiji je 9,2 eura, što znači da student koji nije iz EU može očekivati da će zaraditi otprilike 184 eura sedmično ili 736 eura mjesečno radeći maksimalno dozvoljeno radno vrijeme.

Španija

Međunarodni studenti koji žele da rade u Španiji moraju da dobiju dozvolu za rad. Studenti koji nisu iz EU mogu raditi do 20 sati sedmično tokom akademske godine i puno radno vrijeme tokom pauza uz radnu dozvolu. Studenti iz EU nemaju nikakva ograničenja u pogledu broja sati koje mogu raditi. Minimalna plata po satu u Španiji je 7,14 €, što znači da student koji nije iz EU koji radi maksimalno dozvoljeno radno vrijeme može zaraditi otprilike 142,8 € sedmično ili 571,2 € mjesečno.

Švicarska

Da bi mogli da rade u Švicarskoj, međunarodni studenti obično moraju da dobiju radnu dozvolu. Tokom semestra mogu raditi do 15 sati sedmično, dok za vrijeme ljetnih raspusta mogu raditi puno radno vrijeme. Procijenjena minimalna plata po satu je 24,00 €, tako da student koji radi 15 sati sedmično može zaraditi otprilike 360 € sedmično ili 1.440 € mjesečno na osnovu radnog rasporeda.