Otvoren poziv na učešće u videokampanji “Studenti pitaju parlamentarce”

Učestvujte u videokampanji "Studenti/ce pitaju parlamentarce/ke”!


Otvoren poziv na ucesce u videokampanji Studenti pitaju parlamentarce

Udruženje građana “Zašto ne” vas poziva na učešće u videokampanji “Studenti/ce pitaju parlamentarce/ke” čiji je cilj
postizanje efikasnije komunikacije i šireg učešća mladih u zakonodavnim procesima na državnom nivou.

Udruženje građana “Zašto ne” već duži niz godina radi na poboljšanju direktne komunikacije s nosiocima vlasti na svim nivoima i civilnog društva kroz razne projekte, a posebno posredstvom web platforme Javnarasprava.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da učestvuju u
procesima donošenja odluka u BiH, kao i priliku da direktno komuniciraju s onima koji te odluke donose. Putem ove platforme možete saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima, uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati s izabranim parlamentarcima/kama

Preuzmite poziv ovdje.