Osnovni pokazatelji i statistike o položaju mladih u BiH

Osnovni indikatori o mladima u BiH prema različitim relevantnim istraživanjima i analizama.


polozaj mladih u bih

Osnovni indikatori o mladima i položaju mladih u BiH, prema različitim relevantnim istraživanjima i analizama.

polozaj mladih u bihOpći podaci:

 • Mladi = osobe između 15 i 30 godina (23% populacije BiH)
 • 163.000 srednjoškolaca, 100.000 studenata
 • Mladi (18-30) – 649.359 osoba ili 21,5% glasačkog tijela

Zaposlenost:

 • 45% mladih nezaposleno, a svaka treća nezaposlena osoba ima ispod 30 godina
 • Jedan od 3 glavna razloga za odlazak mladih (preko 100.000 otišlo nakon Daytona, 73% želi da napusti BiH)
 • Stopa nezaposlenosti kod mladih 2,5 puta veća nego kod grupe od 25 do 49 god.
 • Nezaposlenost mladih – ključan faktor za njihovo rizično ponašanje u društvu
 • 55% mladih nezainteresirano za pokretanje biznisa, a još 30% je obeshrabreno

Obrazovanje:

 • 80% mladih nezadovoljno obrazovnim sistemom
 • 68% osoba 20-24 god. koji imaju završenu srednju školu
 • 78% stopa upisa u srednju školu
 • 36% stopa upisa na fakultet (jedan od najnižih stopa u Europi)
 • 27% stopa odustajanja studenata
 • 66% mladih koristi internet (najgori u Europi)
 • predzadnji u Europi po reformi visokog obrazovanja
 • 0,61 – broj objavljenih radova u referentnim publikacijama na 100.000 stanovnika (1,91 1990. godine)
 • 0,1 % GDP-a za naučno istraživački rad (EU 3%)

Slobodno vrijeme:

 • 78% mladih slobodno vrijeme provodi u kafićima
 • 33% mladih konzumira cigarete, 49% alkohol
 • 45% redovno se bavi sportom
 • 66% mladih u BiH koristi internet (najniži % u Europi)
 • 33% mladih nije putovalo van BiH, a 40% ne posjeduje pasoš

Koliko su mladi aktivni u društvu?

 • 48,8% mladih glasa (19% od svih glasača bili mladi)
 • 6% članovi političke stranke
 • 7% parlamentaraca su mladi
 • 1% misli da može uticati na politička zbivanja
 • 78% nije zainteresirano za politiku
 • oko 250 omladinskih organizacija, 5% mladih je član neke oml. organizacije, a    8,9% mladih učestvuje u aktivnostima nevladinih organizacija
 • 99% mladih nije učestvovalo u diskusiji o godišnjem budžetu lokalne zajednice
 • 97% mladih nije kontaktiralo niti jednog političara u prošloj godini dana
 • 96% mladih nije protestovalo u prošloj godini
 • 95% mladih nije sudjelovalo u diskusiji na internetu o bilo kojoj političkoj temi u prošloj godini
 • 89% mladih nije sudjelovalo na bilo kojem događaju o društveno-političkoj temi u prošloj godini
 • 83% mladih nije potpisalo peticiju prošle godine

(mladi.info/STUDOMAT.ba)