Općina Tomislavgrad: Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2016/2017.

Općina Tomislavgrad raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija diplomskog i dodiplomskog studija s područja te općine za akademsku 2016./2017. godinu.


zgrada opcine tomislavgrad

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u Šalter sali općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku “Prijava na natječaj – ne otvarati”.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (soba br.35), saopšteno je iz Općine Tomislavgrad.

Javni natječaj i pripadajući obrasci se nalaze na linkovima u prilozima:

(STUDOMAT.ba)