Online kurs MOOC o Erasmus+ mogućnostima finansiranja za mlade

Jugend Nacionalna agencija za Evropu organizuje online kurs MOOC o Erasmus+ mogućnostima finansiranja za mlade.


Od 2015. godine SALTO-IOUTH.net u saradnji sa nekoliko Erasmus+ nacionalnih agencija nudi mrežni kurs o Erasmus + mogućnostima finansiranja za mlade. Kurs ima za cilj neograničeno učešće i pruža interaktivne materijale sa kursova kao što su video snimci, mrežni forumi, kvizovi, liste za čitanje i reference na publikacije.

Advertisements

Pored toga, MOOC pruža priliku učenicima da naprave mreže i izgrade partnerstva među učesnicima. Masivni otvoreni kurs na mreži uključuje organizovane resurse za učenje koji pokrivaju sve tri ključne akcije programa Erasmus + Mladi u akciji.

Advertisements

Na kurs se mogu prijaviti projektni menadžeri, omladinski radnici i lideri, kao i svi zainteresovani za Erasmus + mogućnosti finansiranja za omladinsko polje iz Erasmus + programa i zemalja partnera. Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika.

Detaljnije o ovom kursu nalazi se na linku, a rok za podnošenje aplikacije je do 30. septembra 2020. godine.