Konkurs za dodjelu 55 stipendija

Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 71 stipendije, od čega 55 studentima i 16 učenicima srednjih škola.


c746bbb43a875655869544f198250190

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2020/21. godinu počevši od 01. septembra 2020. zaključno sa 30. junom 2021. godine.

Iznos mjesečne stipendije je:

  • 120,00 KM za učenike srednjih škola,
  • 150,00 KM za studente prvog ciklusa studija,
  • 170,00 KM za studente prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00
  • 170,00 KM za studente drugog ciklusa studija.

Neki od uvjeta koje kandidati trebaju ispuniti su državljanstvo BiH, da su redovni studenti, te da nisu stipendisti druge organizacije. Komisija će utvrditi koji kandidati ispunjavaju sve uslove konkursa, te će rezultati biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2020. godine.

Rok za prijave je 02. novembar 2020., a cio sadržaj Konkursa možete pročitati ovdje.