Nezaposlenost mladih u BiH najveća u regiji

U Sarajevu je protekle sedmice održana međunarodna konferencija pod nazivom "Nove mogućnosti za zapošljavanje mladih i žena na Zapadnom Balkanu" koja je kroz dvodnevne aktivnosti dala uvid u trenutno stanje položaja dvije socijalne grupe u društvu i na tržištu rada.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Kako se navodi u saopštenju iz JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, konferencija u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Odjela Europske socijalne povelje vijeća Evrope realizirala se u okviru aktivnosti predsjedavanja BiH Vijećem Evrope, od maja do novembra 2015. godine, podsjetila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Kada je riječ o aktivnostima Ministarstva u oblasti rada i zapošljavanja, Borovac je kazala kako ta institucija prati ostvarivanja prava na rad mladih i žena, ukazuje na aktivnosti u sprečavanju mobinga i drugih strategija u okviru sektora rada.

Osjetljive grupe u BiH suočavaju se sa posebnim izazovima socijalne uključenosti i integracije u tržište rada. Nastojimo inicirati da vlade entiteta osiguraju veću jednakost u zapošljavanju vođeni ciljem koji obavezuje države da prihvate ostvarivanje najvišeg nivoa zaposlenosti, istakla je Borovac.

Prema njenim riječima, statistički podaci pokazuju kako je nezaposlenost među mladima u regiji najveća u BiH i iznosi 57,9 posto. Žene, sa druge strane, imaju veći stepen obrazovanja u odnosu na muškarce iako su manje zastupljene u ekonomskim oblastima.

Tržište rada u BiH trenutno se bori sa strukturalnim promjenama te nejednakim pristupom žena i mladih tržištu rada, čiji korijeni leže u nizu razloga, istakao je pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Damir Dizdarević.

– Prema spolnoj strukturi muškarci čine 51,5 posto dok u ukupnom stanovništvu čine 49 posto. Rezultati ankete o radnoj snazi 2014. godine pokazuju da oko milion i 445 hiljada lica čini neaktivno stanovištvo, kazao je Dizdarević.

(STUDOMAT.ba)