Nastavno-naučno vijeće smijenilo Čavaljugu, traže da napusti kancelariju

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu održana je sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj je smijenjena dekanesa Semra Čavaljuga.


cavaljuga

Ona nije prisustvovala sjednici NNV-a, jer je dobila naredbu kantonalnog inspektora da se zahtjev koji je podnesen za njeno prijevremeno razrješenje, mora obrazložiti, navodi NAP.

Čavaljuga je dobila i upute Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS o mjerama koje treba poduzeti kako bi se sjednica održala s obzirom da je na snazi naredba o zabrani okupljanja više od 30 osoba u zatvorenom prostoru, a prisutnih članova NNV-a je danas bilo tri puta više. Ona je o tome obavijestila članove NNV-a u petak 15. januara, ali je ovlaštena predstavnica Enra Mehmedika-Suljić istog dana oglušujući se od taj dopis i naredbu inspektora ipak zakazala sjednicu za danas.

Nakon što su smijenili profesoricu Čavaljuga koja se nalazila u svojoj kancelariji od nje je zatraženo da napusti kancelariju dekana.

Sličan scenario već je viđen na Medicinskom fakultetu kada je smjenjivana dekanesa Almira Hadžović Džuvo u junu 2017. godine.

A da je sila jača od zakona pokazalo se i u decembru 2018. godine kada je isti NNV izabrao Semru Čavaljuga za dekanesu iako je ona bila suspendovana, a zatim i smijenjena. Nakon što je ponovo izabrana rektor Rifat Škrijelj nikada joj nije potpisao rješenje o izboru dekana.

Čavaljuga je očekivala ovakav scenario nakon što je vratila u nastavni proces Ismeta Gavrankapetanovića 21. decembra, a zatim je održan hitan sastanak šefova katedri Medicinskog fakulteta na kojem je zatražena njena ostavka. Kada je to odbila, skupljeno je skoro 90 potpisa kojim je zatraženo njeno prijevremeno razrješenje.

Članovi Nastavno-naučnog vijeća za vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta izabrali su prof.dr. Mirsada Dorića sa Katedre za patologiju.