Na vanrednoj sjednici Senata UNSA odlučeno da neće doći do poskupljenja školarina

Jučer je održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu sa samo jednom tačkom dnevnog reda i trajala je više od tri sata.


Senat UNSA; foto: Arhiva
Senat UNSA; foto: Arhiva

U četvrtak 11. maja 2017. godine održana je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o prijedlogu utvrđivanja cijene koštanja studija po studentu i visina školarina za samofinansirajuće, vanredne i DL studente na Univerzitetu u Sarajevu.

Advertisements

Pored članova Senata sjednici su prisustvovali gospodin Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i prof. dr. Velija Katica, član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Kako je saopšteno ih Službe za odnose s javnošću UNSA, nakon trosatne diskusije o prijedlogu utvrđivanja cijene koštanja studija po studentu i visina školarina za samofinansirajuće, vanredne i DL studente na Univerzitetu u Sarajevu, vanredna sjednica završena je jednoglasno usvojenim zaključcima:

  1. Senat Univerziteta u Sarajevu je konstatirao da je prioritet zajednički rad kroz dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo na donošenju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te je zaključeno da će se u utorak 16. 05. 2017. godine održati zajednička sjednica Vlade Kantona Sarajevo i Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj će biti  razmatran prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju, kao i prijedlozi i mišljenja u amandmanskoj formi koji su usvojeni od strane Senata Univerziteta u Sarajevu.
  2. Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pristupit će se izradi Standarda i normativa Kantona Sarajevo u skladu sa novim zakonom.
  3. Formirat će se ekspertna komisija, koju će činiti predstavnici Univerziteta u Sarajevu i  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem izrade elaborata o cijeni koštanja studija po studentu i prijedloga modela finansiranja Univerziteta. Utvrđeni Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu koji je usvojen na nastavku 7. sjednice Senata održane 03. 05. 2017. godine, kao i materijal pripremljen za 3. vanrednu sjednicu bit će radni materijal za izradu elaborata.
  4. Univerzitet u Sarajevu će zatražiti od Vlade Kantona Sarajevo da, u okviru budžetskih mogućnosti, zbog povećanja broja članica Univerziteta u Sarajevu sa 22 na 24, razmotri povećanje postojeće tranše koju doznačava Univerzitetu u Sarajevu.
  5. Univerzitet u Sarajevu je u Fondu za razvoj Univerziteta obezbijedio finansijska sredstva za izradu eksterne revizije finansijskog poslovanja Rektorata i organizacionih jedinica za 2016. godinu.

(STUDOMAT.ba)