Mozgalica: Smijete pomjeriti samo dvije šibice da dobijete najveći broj

Razdrmajte svoj um uz pomoć ove mozgalice. Jeste li uspjeli pronaći najveći broj?


mozgalica sibice

Šibice na slici su poredane tako da tvore broj 5.008. Vaš zadatak je da otkrijete koji je najveći mogući broj koji možete da dobijete, a da pomjerite samo dvije šibice!

Ako će vam biti lakše, koristite prave šibice. Želimo vam sretnu igru!

Ako ste pak odustali, ili želite da se prekontrolišete, ovo je rješenje: 511.108.

Jeste li bili blizu?