Mozgalica: Možete li pronaći princa Naveena na slici?

Možete li pronaći žabu - princa Naveena na slici?


petar pan

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak je da pronađete žabu, odnosno popularnog “princa Naveena” na slici.

princ

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…