Mozgalica: Koja linija je duža?

Šta mislite, koja linija je duža: A ili B?


linije mozgalica

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da dobro pogledate sliku i sve detalje na njoj, a zatim da na osnovu njih donesete zaključak o tome koja je linija duža: A ili B?

linije mozgalica

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…