Mobilna jedinica “Svi na POSAO” u posjeti općini Kakanj

YEP Mobilna jedinica "Svi na POSAO" će 31. maja posjetiti općinu Kakanj u sklopu Projekta zapošljavanja mladih. Posjeta YEP Mobilne jedinice podrazumijeva organizaciju mini sajma zapošljavanja i edukativnih radionica za učenike, studente i nezaposlene.


yep program

YEP Mobilna jedinica “Svi na POSAO” će 31. maja posjetiti općinu Kakanj u sklopu Projekta zapošljavanja mladih. Posjeta YEP Mobilne jedinice podrazumijeva organizaciju mini sajma zapošljavanja i edukativnih radionica za učenike, studente i nezaposlene.

yep programSvi posjetitelji sajma imat će priliku aplicirati na otvorena radna mjesta lokalnih poslodavaca i prisustvovati edukativnim radionicama koje će im olakšati potragu za poslom i integraciju na savremeno tržište rada.

Na platou gradske fontane u ulici Alije Izetbegovića od 10:00 do 16:00 sati bit će postavljeni štandovi na kojima će biti predstavljena 43 otvorena radna mjesta u 10 kompanija iz Kaknja i okoline, a svoje direktno učešće na sajmu potvrdila je i kompanija Hering d.d. Široki Brijeg. Ukoliko vremenske prilike spriječe održavanje sajma, on će se održati u prostorijama Omladinskog centra Kakanj. U periodu od 12:00 do 13:00 sati u prostorijama navedenog centra održat će se edukativne radionice za učenike o temi “Kako i gdje tražiti posao”, a za studente i nezaposlene mlade ljude radionice će se održati u periodu od 13:15 do 14:15 sati.

Projekt zapošljavanja mladih (YEP) od 2008. godine implementira njemačka kompanija GOPA mbH, a finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), prenosi portal klix.

“U periodu 2008.-2011.YEP je dao značajan doprinos pozitivnim promjenama na tržištu rada u BiH, a konačan rezultat realizacije aktivnosti u tom periodu je uspostavljanje saradnje privatnih i javnih službi, koje se bave posredovanjem u zapošljavanju te unapređenje aktivnih mjera na tržištu rada, čijim je provođenjem zaposlenje dobila 1.521 osoba, a oko 3.000 osoba je prošlo različite vrste obuka, koje bi im trebale olakšati buduće zaposlenje, odnosno integraciju na tržištu rada”, izjavila je Amela Tuzlak, koordinatorica projekta.

Švicarski projekt zapošljavanja mladih YEP, u saradnji sa portalom Posao.ba, od 2009. godine organizuje posjete YEP Mobilne jedinice i na ovaj način zaposlenje je našlo više od 100 mladih ljudi. Cilj ovih posjeta je zapošljavanje mladih ljudi, ali i njihovo poticanje da aktivno traže posao, obrazuju se i informišu, prije svega kroz učešće u radu klubova za traženje posla. Klubovi za traženje posla su kreirani u okviru projekta YEP, a u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje RS.

Svaka mlada osoba od 18 do 30 godina, koja je evidentirana na Birou za zapošljavanje kao nezaposlena osoba duže od godinu dana, može postati član kluba i uključiti se u višesedmičnu obuku stjecanja znanja i vještina relevantnih za traženje posla, pri čemu su osigurani svi resursi potrebni za traženje posla.

 (STUDOMAT.ba)