Microsoft Skills centar promoviše najbolje studente na osmoj Microsoft NetWork konferenciji

Predstavnici udruženja MS Community BiH će i ove godine na MS Network konferenciju dovesti najbolje studente polaznike MS Skills centara. Studenti dolaze iz tri grada, Sarajeva, Mostara i Banjaluke, a posjeta ovoj konferenciji će im omogućiti upoznavanje sa vodećim IT kompanijama u BiH, aktuelnim trendovima u IT-u kao i mogućnost zaposlenja. Na ovaj način, Ms Community BiH će nagraditi najbolje studente i studentice koji su prošli kroz edukaciju MS Skills centara te im dati priliku za proširenje znanja, uz najbolje predavače iz regije i svijeta.


MSNetWork 8 makeitcloud

– Zaista mi je drago da već treću godinu radimo na promociji MS Skills centara i studenata koji su pokazali rezultate kroz treninge koje smo organizovali u našim centrima. Ove godine planiramo otvaranje još jednog testing centra na Sveučilištu u Mostaru, a to će biti mjesto gdje će studenti moći polagati ispit koji je preduslov za dobivanje Microsoft certifikata. Svakako ćemo pregovarati i sa drugim fakultetima u BiH, ali ono što je najbitnije, dodavat ćemo nove module treninga shodno pojavljivanju novih tehnologija i kompetencija za koje IT kompanije traže stručnjake, Izjavio je predsjednik udruženja MS Community, gospodin Damir Dizdarević.

– U proteklim godinama, fokus Katedre za menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je bio unapređenje i modernizacija nastavnog plana s ciljem boljeg pripremanja studenata za tržište rada. Jedan od načina njihove pripreme je svakako i pokretanje Skills centra u saradnji sa Microsoftom  te udruženjem MSComunity BIH, koji je u protekle 2 godine educirao više od 200 developera i project menadžera. Ovo je još jedna od izvrsnih aktivnosti Microsofta I Udruženja MS Community  na našim prostorima, te se nadamo da će i dalje nastaviti sa ulaganjem u ovakve i slične projekte, a da će interes mladih osoba za ovakvim vidovima edukacije biti još veći, Izjavila je Amra Kapo, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Udruženje MS Community BiH je u septembru 2015. godine pokrenulo MS Skills centre u 3 grada u Bosni i Hercegovini, i do današnjeg dana aktivno je 5 centara na 5 fakulteta, a najavljeno je otvaranje još jednog centra do kraja 2018. godine. Do sada je kroz MS Skills centre educirano preko 850 studenata, od ukupno više od 2000  prijavljenih.

Ove godine je održano 5 ciklusa edukacije u četiri MS Skills centra, u Banjaluci na fakultetu Apeiron, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, i na dva fakulteta u Mostaru FIT i Sveučilište.

Pored navedenih treninga, u aprilu mjesecu planirano je održavanje radionice namjenjene djevojkama koje su se opredjelile za studije IT tehnologija.  Ms Community uz pomoć Microsofta BiH, omogućit će djevojkama da kroz petodnevni trening  prošire svoja znanje u oblasti Developer- HTML 5.

MS Skills Centri

Cilj MS Skills centara je da mladim ljudima omoguće potpuno besplatno sticanje novih i poboljšanje postojećih znanja iz IT oblasti, kao i polaganje ispita za oficijelne Microsoft certifikate. Pokretanje Skills Centara u BiH inicirano je nakon analize tržišta rada koja je ukazala na činjenicu da negativni tržišni trendovi najviše utiču na mlade u dobi od 15 – 29 godina, što se najviše ogleda u visokoj stopi nezaposlenosti.

(STUDOMAT.ba)