Među 500 najboljih svjetskih univerziteta za 2013/14. nijedan bh. univerzitet

Najnovije istraživanje je pokazalo da se među 500 najboljih univerziteta u svijetu ne nalazi niti jedan univerzitet iz Bosne i Hercegovine, ali ni iz zemalja regiona.


qs world university rankings

Jako često smo svjedoci samohvale mnogih univerziteta i fakulteta iz naše zemlje, međutim na posljednjem istraživanju o najboljim univerzitetima u svijetu, nijedan bh. univerzitet se nije našao među 500 najboljih.

Agencija Anadolija (AA) prenosi da je izvršeno najnovije istraživanje QS World University Ranking 2013/2014, prema kojem niti jedan univerzitet iz regiona nije zauzeo mjesto među prvih 500, međutim najbolje je rangiran Univerzitet u Ljubljani koji se nalazi u grupi univerziteta između 551. i 600. mjesta.

U sljedećoj grupi, između 601. i 650. mjesta, nalazi se Univerzitet u Zagrebu, a na 701. mjestu Univerzitet u Beogradu. Naša država, kao ni Crna Gora, Makedonija i Kosovo, nemaju svoje predstavnike među najboljim univerzitetima u svijetu.

Dr. sc. Samir Lemeš, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u svom naučnom radu ističe da je najpoznatija rang lista koja sadrži 500 najboljih univerziteta, ARWU (Academic Ranking of World Universities), poznata i kao Shangai Ranking lista, ali da se tu rangiraju samo univerziteti koji među svojim osobljem ili u alumniju imaju nobelovce, nosioce matematičke Fields Medal nagrade, istraživače s visokim nivoom citiranosti, radovima objavljenim u časopisima Nature ili Science, te univerzitete sa većim brojem radova indeksiranih u Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Science Citation Index (SSCI).

Također, ističe da postoji i globalna rang lista univerziteta Webometrix, koja koristi četiri indikatora koji uzimaju u obzir količinu on-line dostupnih sadržaja (broj web stranica i datoteka), vidljivost i utjecaj tih web publikacija prema broju vanjskih citata.

Međutim, ni prema Webometrix istraživanju, naših univerziteta nije bilo među najbolje rangiranim. Iz regiona su bila samo dva univerziteta koji su se našli među hiljadu najboljih, Univerzitet u Zagrebu koji je bio na 446. mjestu i Univerzitet u Beogradu na 716. mjestu.

QS World University Ranking, koji je proveo posljednje istraživanje, je najveći portal na svijetu koji se bavi istraživanjem i poređenjem kvaliteta i uspjeha fakulteta u svijetu. Istraživači sastavljaju ovu listu analizirajući reputaciju ukupno 600-700 najboljih univerziteta na svijetu, kontaktirajući s akademskim osobljem. Svake godine bude anketirano oko 34.000 osoba koji odgovaraju na pitanja kako vide istraživačke kapacitete svakog univerziteta ponaosob.

Dr. sc. Samir Lemeš u svom naučnom radu iznosi na šta univerziteti i fakulteti u BiH treba da obrate pažnju da bi bili bolje rangirani na listi Webometrix, ali ističe i da treba napraviti nacionalnu listu za rangiranje univerziteta, prema različitim kriterijima.

Prema svemu, možemo zaključiti da univerziteti iz Bosne i Hercegovine moraju još mnogo da rade da bi bili rangirani na svjetskim listama univerziteta, a sami studenti su svjedoci da samo provedba bolonjskog sistema obrazovanja na našim univerzitetima teško ide, pa se tako na mnogim univerzitetima “bolonja” razlikuje od fakulteta do fakulteta, a na pojedinim fakultetima i od smjera do smjera. Do kvalitetnih rezultata se dolazi zajedničkim djelovanjem i uposlenika univerziteta i studenata, stoga svi zajedno trebamo raditi na tome da nas svijet konačno prepozna.

(Arnel Taslaman, STUDOMAT.ba)