Krizni štab TK pojasnio kako treba da se održavaju nastava i ispiti na Univerzitetu u Tuzli

Krizni štab TK dao pojašnjenje o načinu održavanja nastave i ispita na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.


univerzitet u tuzli

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je zatražilo od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK pojašnjenje naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, usvojene na sjednici vlade TK od 23.3.2021.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona je 20.2.2021. dostavio sljedeća pojašnjenja:

  1.  Praktičnu nastavu u zdravstvenim ustanovama mogu odrađivati samo studenti XII semestra Medicinskog fakulteta (klinički staž)
  2. Krizni štab smatra da, zbog trenutne epidemiološke situacije, ne treba izvoditi praktičnu nastavu na fakultetima Univerziteta u Tuzli
  3.  Ispiti se mogu organizirati u skladu sa važećim naredbama i preporukama
  4. Odbrane završnih/magistarskih/doktorskih disertacija se mogu organizirati samo u prisustvu komisije i kandidata.

pojasnjenje krizni stab tk