Krizni štab FBiH donio nove naredbe i preporuke za održavanje nastave na fakultetima

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju koronavirusa u FBiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 19.09., te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

 Krizni štab FBiH donio nove naredbe i preporuke za održavanje nastave na fakultetima

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je uz mjere koje se primjenjuju u drugim obrazovnim ustanovama i u školama proširena dijelom koji se tiče visokog obrazovanja.

– Nastava na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 odvija se uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19. Početak nastave na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 počinje sukladno zakonu i na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”, stoji u naredbi kojom je definirano i kako se “svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti (konsultacije sa studentima, ispiti, sjednice nastavnog vijeća i sl.), gdje god je to moguće, trebaju održavati na daljinu primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (on-line nastava, putem konferencijskih poziva, e-maila, Skype-a i sl.), naveli su.

Okupljanje osoblja i studenata su jedino dopušteni tamo, gdje je to neophodno, dodaje se, za izvođenje nastave i ocjenjivanje (npr. održavanje neophodne praktične nastave), u manjim skupinama i uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19”, stoji u naredbi kojom se “odredba iz tačaka 4. i 5. poglavlja VII ove naredbe primjenjuje i na fakultete prilikom održavanja nastave u novoj akademskoj 2020/2021 godin”.

Kompletan tekst naredbe i preporuka možete pročitati na linku.

Možda te i ovo zanima?