Krizni štab FBiH donio nove naredbe i preporuke za održavanje nastave na fakultetima

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju koronavirusa u FBiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 19.09., te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.


classroom 1591140630

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je uz mjere koje se primjenjuju u drugim obrazovnim ustanovama i u školama proširena dijelom koji se tiče visokog obrazovanja.

– Nastava na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 odvija se uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19. Početak nastave na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 počinje sukladno zakonu i na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”, stoji u naredbi kojom je definirano i kako se “svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti (konsultacije sa studentima, ispiti, sjednice nastavnog vijeća i sl.), gdje god je to moguće, trebaju održavati na daljinu primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (on-line nastava, putem konferencijskih poziva, e-maila, Skype-a i sl.), naveli su.

Okupljanje osoblja i studenata su jedino dopušteni tamo, gdje je to neophodno, dodaje se, za izvođenje nastave i ocjenjivanje (npr. održavanje neophodne praktične nastave), u manjim skupinama i uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19”, stoji u naredbi kojom se “odredba iz tačaka 4. i 5. poglavlja VII ove naredbe primjenjuje i na fakultete prilikom održavanja nastave u novoj akademskoj 2020/2021 godin”.

Kompletan tekst naredbe i preporuka možete pročitati na linku.