Konkurs za stipendije za studij na Univerzitetu u Marburgu

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) u ljetnom semestru u akademskoj 2017/2018. godini.


U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Marburgu dostupne su ovdje.

Advertisements

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu, piše Erasmus-UNSA.ba.

ZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Motivacijsko pismo (do jedne A4 stranice)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Advertisements

Konkurs je objavljen 16.10.2017. godine, a rok za prijavu je do 11.12.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci za BA i MA)
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,

POSTUPAK ODABIRA:

Kompletne prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(STUDOMAT.ba)