Konkurs za stažiste u Regionalnom predstavništvu Kantona Sarajevo u Briselu

Regionalno predstavništvo Kantona Sarajevo u Briselu, u saradnji sa European Project Assotiation (EPA), pruža mogućnost stažiranja studentima završnih godina fakulteta i svima onima koji žele steći iskustvo iz oblasti politike Evropske Unije, regionalne i politike proširenja, te dobiti uvid u rad svih važnijih evropskih institucija i mreža u Briselu kao i u relevantne finansijske fondove Evropske Unije.


brisel

Regionalno predstavništvo Kantona Sarajevo u Briselu, u saradnji sa European Project Assotiation (EPA), pruža mogućnost stažiranja studentima završnih godina fakulteta i svima onima koji žele steći iskustvo iz oblasti politike Evropske Unije, regionalne i politike proširenja, te dobiti uvid u rad svih važnijih evropskih institucija i mreža u Briselu kao i u relevantne finansijske fondove Evropske Unije.

Period stažiranja iznosi od 3 do 6 mjeseci i obavlja se u Predstavništvu Kantona Sarajevo u Briselu. Prioritet u izboru pripravnika imaju svi koji se interesuju za politiku Evropske Unije, EU integracije i studiraju ili su završili studije (prioritet fakultetima političkih, pravnih i  ekonomskih nauka), odnosno već imaju određenog iskustva sa politikom i fondovima EU.

Od pripravnika se očekuje da kroz timski rad aktivno sudjeluje u slijedećim procesima:

  • Monitoring: praćenje rada međunarodnih i evropskih institucija, regionalnih predstavništava, kao i domaćih institucija (vladinih i nevladinih organizacija);
  • Briefing: praćenje i izvještavanje sa konferencija i tematskih seminara;
  • Audit (evaluation and examination): kroz pripremu predstojećih i eksaminaciju održanih sastanka, pripremu vlastitih analiza i mišljenja;
  • Information and Communication management: kroz aktualiziranje i redovno ažuriranje internet stranice i drugih društvenih mreža;
  • Event – management: kroz aktivno učestvovanje u organizaciji javnih događaja, u predstavništvu i drugim institucijama;

Aktivno poznavanje engleskog jezika (govor i pisanje), kao i rad na kompjuteru su obavezni.

Selekcija i odabir vrši se u saradnji sa European Project Association (EPA), međunarodnim udruženjem koje ima uspostavljenu saradnju sa više evropskih Univerziteta. Svaki odabrani pripravnik sa EPA udruženjem potpisuje određeni ugovor o obavljanju pripravničkog rada / volontiranju i time pored drugih uzajamnih obaveza preuzima i vlastitu odgovornost za finansiranje pripravničkog staža, radnu dozvolu i zdravstveno osiguranje.

Pripravnički rad u Predstavništvu Kantona Sarajevo u Briselu priznat je od većine evropskih Univerziteta i univerzitetskih programa razmjene kao obavezan pripravnički rad, na vlastiti upit postoji mogućnost finansiranja iz evropskih studentskih programa razmjene (Erasmus Placement, Leonardo, European Volonteering Service i drugi).

Zainteresovani se mogu javiti slanjem emaila i biografije (CV) na: dino.elezovic@kanton-sarajevo.eu, desk@kanton-sarajevo.eu. Uz prijavu pošaljite i odgovor na pitanje: Gdje vidite svoj doprinos u radu regionalnog predstavništva Kantona Sarajevo u Briselu?

Više informacija na: www.kanton-sarajevo.eu

(kanton-sarajevo.eu)