Konkurs Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” za dodjelu stipendija studentima

Udruženje "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima iz Fonda "Pavao Jusuf Urban-Ibruljević" za akademsku 2012/13. godinu.


Na osnovu člana 29. Statuta Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ i člana 2. i 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija iz Fonda „Pavao Jusuf Urban-Ibruljević“ izvršni direktor Udruženja raspisuje:

Advertisements

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima
iz Fonda „Pavao Jusuf Urban-Ibruljević“

Pravo učešće na konkursu imaju: djeca i mladi koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini izgubila roditelja, invalidna, talentovana, romske nacionalne manjine, civilne žrtve rata i iz socijalno ugroženih porodica na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 3. da redovno pohađaju fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 4. da nisu korisnici stipendije ili druge novčane podrške
 5. da u predhodnoj akademskoj godini imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,5, a za kandidate koji upisuju prvu godinu studija da su tokom srednjoškolskog školovanja ostvarili uspjeh 5 (odličan)

Kandidati popunjavaju prijavu uz koju su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o upisu na fakultet u 2012./2013. akademskoj godini
 • Dokaz o uspjehu u srednjoj školi, odnosno predhodnoj akademskoj godini:
  • za studente prve godine studija-svjedočanstva o uspjehu u srednjoj školi (ovjerene kopije)
  • za studente od druge godine studija-uvjerenje o ocjenama iz predhodne godine studija
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija)
 • Prijava prebivališta (ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista ovjerena u općini/opštini
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ovjerena u općini/opštini
 • Za zaposlenog roditelja/staratelja platnu listu ili potvrdu od poslodavca o primanjima
 • Za nezaposlenog roditelja/staratelja potvrdu od zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelja/staratelja penzionera ček od posljednje penzije (ovjerena kopija)
 • Dokaz o smrti-pogibiji roditelja
 • Dokaz o invalidnosti kandidata
 • Dokaz o osvojenom jednom od tri prva mjesta na regionalnim, međudržavnim i državnim
 • Dokaz o statusu socijalno ugrožene kategorije porodice
 • Dokaz o aktivnosti u lokalnoj zajednici, odnosno nevladinoj organizaciji

Konkurs, nakon objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“, ostaje otvoren do 15.10.2012. godine.

Izbor kandidata izvršit će se komisijski do 23.10.2012. godine, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Advertisements

Kod dodjeljivanja stipendija prioritet imaju kandidati koji pokazuju bolji uspjeh u školovanju, kod kojih je nepovoljnija socijalno-ekonomska situacija domaćinstva i koji su aktivniji u lokalnoj zajednici.

Iz jedne porodice na konkurs se može prijaviti samo jedan kandidat.

Prijavu dostaviti isključivo poštom na adresu:

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“
Dobojska 4, 71000 Sarajevo
s naznakom:
Prijava na konkurs Fond „Pavo Jusuf Urban-Ibruljević“ – ne otvaraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)