Konkurs SPKD “Prosvjeta” Sarajevo za dodjelu studentskih stipendija

Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.


Konkurs SPKD Prosvjeta Sarajevo

Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/2021. godinu i isplaćivaće se za 10 (deset) mjeseci trajanja školske/akademske godine.

  • Iznos stipendije za učenike osnovne škole je 80 KM mjesečno (800 KM za cijelu školsku godinu).
  • Iznos stipendije za učenike srednje škole je 100 KM mjesečno (1000 KM za cijelu školsku godinu).
  •  Iznos stipendije za studente je 120 KM mjesečno (1200 KM za cijelu akademsku godinu).

Uslovi za dodjelu stipendija su:

  • da je kandidat državljanin BiH;
  • da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo;
  • da je kandidat redovan učenik/student koji prvi put upisuje školsku/akademsku godinu i
  • da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

Kada su u pitanju posebni uslovi, pravo na stipendiju imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova, sa prebivalištem na području kantona Sarajevo, sa prosjekom ocjena 7,5 i više.

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom učeniku, odnosno jednom studentu iz iste porodice. Ukoliko pravo za dobijanje stipendije ostvare učenik i student iz iste porodice, stipendija se dodjeljuje studentu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo.

Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu do 8. februara, dana zaključivanja Konkursa.

Više informacija pogledajte na web stranici prosvjeta.com.ba.