Politecnico di Milano
Politecnico di Milano

Politecnico di Milano dodjeljuje dvije vrste stipendija za 32. doktorski ciklus – generic i topic. Osnovna razlika između dvije stipendije je u apliciranju.

Za prvu stipendiju kandidat aplicira sa proizvoljno odabranom temom koje se kasnije, tokom studija, ne mora striktrno držati. Svrha predstavljanja teme pri apliciranju, u slučaju generic stipendija, je ocjena sposobnosti kandidata.

Kada je u pitanju topic stipendija, kandidat moraju aplicirati sa temom sa kojom se kandiduju.

Rok za prijavu je 27. maj.

Doktorski ciklus studija, za primljene kandidate, počinje u novembru.

Konkurs sa svim detaljima možete pronaći ovom linku.

(stipendije.ba)