Konkurs MKSJ za najbolji esej studenata BiH fakulteta

Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju u konkursu za najbolji esej na temu: "MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću”.


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je već dugi niz godina aktivno prisutan na fakultetima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine gdje, u sklopu svog Outreach programa, upoznaje studente s mandatom i radom Tribunala, te na taj način inicira teme vitalne za postkonfliktni oporavak zajednica na prostoru bivše Jugoslavije. Smisao ovog projekta je puna podrška procesu pomirenja kroz stimulisanje interesovanja mladih za pitanja pravičnosti, mehanizme tranzicione pravde, postkonfliktnog društvenog oporavka, kao i djelovanje MKSJ-a.

Advertisements

Bosanskohercegovački studenti su pokazali veliki interes za gostujuća predavanja, čemu svjedoči dobra posjećenost prezentacija, intenzivne diskusije, brojna postavljena pitanja i odgovori koji su prisutnim učesnicima približili, između ostalog, i humanitarni aspekt djelovanja MKSJ-a. U drugom dijelu, projekt predviđa konkurs za izbor najboljih studentskih eseja na temu sankcionisanja teških povreda međunarodnog humanitarnog prava kao važnog elementa procesa suočavanja s prošlošću. Studenti će imati priliku da dodatno istraže i steknu dublja saznanja, te sistematizuju svoja razmišljanja po ovom pitanju i ujedno osvoje vrijedne nagrade koje će im olakšati svakodnevne nastavne aktivnosti.

Propozicije konkursa:

Advertisements
 • Radove dužine od 5.000 do 10.000 znakova (1,5 – 3 stranice teksta, format A4, font Times New Roman 12pt, jednostruki prored) treba u elektronskoj formi dostaviti na e-mail adresu: sarajevo-outreach@un.org
 • Radovi trebaju sadržavati ime i prezime autora, kontakt telefon, godinu studija, naziv i adresu fakulteta/univerziteta.
 • Krajnji rok za dostavljanje radova je 18.11.2016. godine u 17:00 sati.
 • Žiri sastavljen od predstavnika Outreach programa, Sudskih vijeća, Tužilaštva i Sekretarijata MKSJ-a će odabrati najbolje radove, a imena pobjednika konkursa će biti objavljena na vebsajtu MKSJ-a.
 • Autorima tri najbolja rada bit će dodijeljene sljedeće nagrade:
  • Prenosivi rečunar ACER Aspire V3-572G-303X – NOT09122 (prva nagrada)
  • Tablet Asus ZenPad 10 – Z300CG-1L035A (druga nagrada)
  • Fotoaparat CANON Ixus 170 (Black) (treća nagrada)
 • Proglašenje pobjedničkih radova bit će objavljeno 09.12.2016, a nagrade će studentima uručiti predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH do 23.12.2016. godine.
 • Nepotpuni radovi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Učestvovanjem na konkursu učesnici prenose na organizatora pravo objavljivanja, štampanja ili drugog načina upotrebe djela u neograničenom broju primjeraka, te daju pristanak da se njihovi lični podaci objave bez ograničenja.

Kontakti za dodatne informacije:

Outreach program MKSJ-a u Bosni i Hercegovini
· Tel: + 387 (0)33/ 568 549, Email: sarajevo-outreach@un.org

(UNMO)