Kanton Sarajevo za nauku izdvojio 585.000 KM

Savjet za nauku Kantona Sarajevo je na svojoj 14. sjednici, na osnovu člana 12. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, donio Odluku o raspodjeli budžetskih sredstava za 2013. godinu za podršku razvoja nauke.


Kanton Sarajevo Zgrada

Savjet za nauku Kantona Sarajevo je na svojoj 14. sjednici, na osnovu člana 12. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, donio Odluku o raspodjeli budžetskih sredstava za 2013. godinu za podršku razvoja nauke.

Kanton Sarajevo ZgradaOvom Odlukom se odobrava raspodjela sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 585.000 KM za sljedeće svrhe:

1. Sufinansiranje naučne infrastrukture u Kantonu Sarajevo – osiguranje on-line pristupa bazama podataka – 100.000 KM

2. Sufinansiranje troškova studija dobitnicima priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, koji će u studijskoj 2013/2014. godini prvi put upisati prvu godinu trećeg ciklusa studija, odnosno dobitnicima priznanja Zlatna značka, koji će u studijskoj 2013/2014. godini prvi put upisati odgovarajuću godinu studija na trećem ciklusu studija – 190.000 KM

3. Sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekta u Kantonu Sarajevo u 2013. godini – 190.000 KM

4. Sufinansiranje mobilnosti naučnika i istraživača – 90.000 KM, po stavkama kako slijedi:

a) Podrška učešću mladih naučnika i istraživača na naučnim kongresima/naučnim skupovima – 25.000 KM

b) Podrška izdavanju naučnih časopisa i knjiga 45.000 KM

c) Podrška objavljivanju radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka – 20.000 KM

5. Sredstva za potrebe rada Savjeta za nauku Kantona Sarajevo – 15.000 KM

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 585.000 KM za svrhu podrške razvoja naučne djelatnosti. Razmatrajući stanje u oblasti nauke u Kantonu Sarajevu, Savjet za nauku je, cijeneći raspoloživa sredstva i potrebe Kantona Sarajevo u oblasti nauke, donio odluku kao u dispozitivu, prenosi “Klix“.

(Klix.ba)