Kako po načinu razgovora prepoznati inteligentne ljude

Pametni ljudi se međusobno veoma brzo prepoznaju, a najčešće je dovoljno samo nekoliko rečenica do zaključka o tome da li je neko inteligentan ili ne.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Pročitajte kako se pametni ljudi ponašaju i govore u konverzaciji sa drugima…

Oni objašnjavaju svoj složen posao ili određeni proces i tematiku tako da je u jednoj jezgrovitoj rečenici razumljiva poenta svega. Oni uspijevaju da učine da vam čak i veoma suhoparna i dosadna tema zvuči zanimljivo. Nakon nekoliko minuta, na primjer na sastanku, postaje jasno da je osoba inteligentna. Ipak, postoje i oni koji su samo dobro uvježbani za ovakav vid predstavljanja.

U razgovoru sa manje pametnim ljudima inteligentni ljudi ubacuju ruke u komunikaciju i potenciraju govor tijela kako bi objasnili sagovorniku ono što žele. Skoro nikada nećete vidjeti dvije inteligentne osobe da tako komuniciraju. Takođe, pametne osobe znaju vrijednost opšteg obrazovanja, stoga one posjeduju više informacija i širi vokabular, tako da nije potrebno dodatno naprezanje oko razgovora.

Inteligentne ljude odlikuje kritičko razmišljanje. Oni prvo postavljaju pitanje,a zatim odgovor integrišu u svoj mentalni model i potencijalno mijenjaju svoje razmišljanje kroz proces. Inteligentni ljudi mogu da procijene tačnost informacija iz oblasti sa kojima nisu upoznati na osnovu logičkih testova i analogije. Na primjer, kada neko kaže da je Kineski zid jedina ljudska tvorevina koja se vidi sa Mjeseca, inteligentna osoba zna da to nije tačno, logički, jer onda bi to važilo za svaki autoput.

Inteligentni ljudi su veoma obazrivi sa tvrdnjama koje u sebi sadrže riječi ’svi’ i ’nikad’. Oni uvijek vode računa o tome da istaknu kada je nešto njihovo mišljenje i na osnovu čega zaključuju. Ove riječi koriste rijetko i sa namjerom.

Ljudi često misle da je samo dovoljno da uče o nečemu, da imaju diplomu ili da su nešto pročitali i da je to dovoljno da se postave kao ekspert, a to se primjeti u njihovoj konverzaciji. Takvi ljudi će rijetko da priznaju da su u nečemu loši i od njih ćete teško čuti ’Volio bih da imam vremena da saznam nešto više o tome’ ili da nisu dosegli neki nivo koji žele. Ovakvo ponašanje je naučeni obrazac što znači da inteligentna djeca koja ga usvoje ne mogu da se razviju u inteligentne odrasle koji uče i razvijaju se stalno.

(Biznisinfo)