Kako napisati kvalitetan seminarski rad?

Koliko vam se puta desilo da morate napisati seminarski rad, a niste znali odakle da krenete, šta da napišete ili kako da završite? Upravo zbog toga donosimo savjete koji će vam pomoći pri njegovoj izradi kao i da on bude što bolji i kvalitetniji. Savjetujemo vam da ne posežete za kopiranjem, ili traženjem drugih da vam urade isti, jer je svaki vaš seminarski rad jedan od koraka ka vašem uspjehu.


kako napisati kvalitetan seminarski rad

Koliko vam se puta desilo da morate napisati seminarski rad, a niste znali odakle da krenete, šta da napišete ili kako da završite? Upravo zbog toga donosimo savjete koji će vam pomoći pri njegovoj izradi kao i da on bude što bolji i kvalitetniji. Savjetujemo vam da ne posežete za kopiranjem, ili traženjem drugih da vam urade isti, jer je svaki vaš seminarski rad jedan od koraka ka vašem uspjehu.

kako napisati kvalitetan seminarski rad

Prije svega, prilikom biranja teme vodite računa da o njoj imate određeno predznanje ili da je ona predmet vašeg interesovanja. Međutim, ni to ne mora da bude od velike važnosti jer temu možete posmatrati samo kao novo usavršavanje. Često smo u situaciji da možemo birati jednu od više ponuđenih alternativa te predlažemo da razmislite i o literaturi koja vam je dostupna za temu.

Potraga za literaturom može da bude veoma zanimljiv proces. Prvo posjetite biblioteku svog fakulteta, a zatim i ostale. Za uspješnije pretraživanje tu je i COBISS- bibliotečki informacioni sistem www.cobiss.ba za Univerzitet u Sarajevu, ali i OPAC COBISS – javno dostupan katalog za pretraživanje publikacija. Također, od velike pomoći može biti i Hrčak -portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske www.hrcak.srce.hr. Za one koji se nalaze u Sarajevu, tu je i Bošnjački institut  koji sadrži preko 150.000 bibliotečkih jedinica i izvora za proučavanje bosanskohercegovačke historije i kulture Balkana. Putem stranice ovog instituta www.bosnjackiinstitut.ba možete pristupiti online katalogu biblioteke.

Nakon što ste odabrali literaturu, počnite s iščitavanjem i pravljenjem zabilješki. Posebno napominjemo da je jako bitno da se zapišu svi potrebni detalji izvora koji su korišteni kao što su: ime autora, naziv djela, izdanje, mjesto i godina izdanja.

Svaki seminarski rad se sastoji od narednih elemenata: naslovna strana, sadržaj, uvod, razrada teme i zaključak.

Naslovna strana treba da sadrži: ime i prezime studenta, broj indeksa, naslov rada, oznaka da se radi o seminarskom radu, naziv visokoškolske ustanove, naziv predmeta, akademska titula ime i prezime mentora te mjesto, mjesec i godina predaje rada.

Sadržaj seminarskog rada treba da pruži informaciju o svim sastavnim dijelovima rada i da je lako uočljivo gdje se nalaze u samom radu. On treba da obuhvata glavne naslove i podnaslove, njihova numeracija u sadržaju treba biti identična onoj u tekstu, te je potrebno označiti u sadržaju redne brojeve početnih stranica svih dijelova rada. Nakon sadržaja dolazi uvod koji treba čitaoca obavijestiti o temi rada, iz kojih dijelova se sastoji te šta je posebno obrađeno prilikom pisanja.

Centralni dio rada obuhvata detaljnu razradu teme. Prvo počnite sa izlaganjem historijata teme, dosadašnja istraživanja na temu te teorijske spoznaje koje su se oblikovale. Nakon što ste završili s ovim dijelom možete početi sa pisanjem činjenica, informacija do kojih ste došli bilo vlastitim bilo na osnovu tuđeg istraživanja (navodeći izvor). U završnom dijelu rada tj. zaključku, priložite rezultate i spoznaje do kojih ste došli prilikom pisanja te najvažnije ideje i stavove rada. Sve podatke o citiranim dokumentima koje ste koristili prilikom pisanja potrebno je navesti u literaturi.

Naposljetku, nakon što ste napisali svoj rad koji je zasigurno ono što ste željeli, možete pristupiti tehničkoj izradi vašeg rada koja predstavlja najlakši i najzanimljiviji korak u ovom cjelokupnom procesu.

Želimo vam uspješnu izradu vaših seminarskih radova!

(STUDOMAT.ba)