Kako će studenti u KS plaćati školarinu? Evo šta predviđa Nacrt zakona

Prijedlog zakona upućen u skupštinsku proceduru.


Javna rasprava Zakon o visokom obrazovanju KS 8
Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT

Vlada KS-a utvrdila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju i uputila ga u skupštinsku proceduru.

– Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da studenti na javnim visokoškolskim ustanovama plaćaju školarinu posebno za svaki semestar. U svrhu zaštite studenata, propisana je i procedura zbrinjavanja studenata u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove. Također, ovim zakonom studentima su omogućeni raznovrsni oblici nastave, kao i dualni studiji, gdje će studenti kroz aktivnu nastavu na ustanovi i praktičnu obuku, radom u poslovnom subjektu, sticati, usavršavati, odnosno izgrađivati znanja, vještine i kompetencije, istakla je Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS-a.

Dodala je i kako će se sve diplome izdavati na BHS i engleskom jeziku, kao i da će studentima biti osiguran i niz drugih digitalnih usluga.

Javna rasprava Zakon o visokom obrazovanju KS 7
Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT

Ovaj zakon prepoznaje i certificirane programe cjeloživotnog učenja, kao i takozvanu mikrokvalifikaciju, odnosno kratki – mikro integralni program sa ishodima učenja koji doprinose unapređenju vještina, kompetencija u svrhu personalnog razvoja studenata, a sve radi većeg zapošljavanja, prenosi Oslobodjenje.ba.

Osnovni cilj zakona o visokom obrazovanju je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizacije visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja savremenog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integriše fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmonizaciju sa evropskim prostorom visokog obrazovanja.