Još deset dana za prijave na inovativne master programe Univerziteta u Sarajevu

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, slijedeći savremene metode obrazovanja i trendove na tržištu rada, i ove godine realizirat će inovativne master programe koje će voditi etablirani akademski stručnjaci i profesionalci.


U posebnom fokusu su specijalistički program Nutricionizam i master program Evropske studije dok će svoju već 19. generaciju studenata i studentica imati i studijski program Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) koji se implementira zajedno sa Univerzitetom u Bolonji. Konkurs za sve studijske programe otvoren je do 27. septembra ove godine, a više informacija o svim programima dostupno je na www.cis.unsa.ba.

Advertisements

– Iz godine i godinu našim polaznicima nudimo moderan i aktuelan pristup obrazovanju i specijalizacije u oblastima koje su tražene na tržištu rada. Kurikulumi i predavači nude kombinaciju teorije i prakse, a svi programi su interdisciplinarnarnog karaktera, te  slijedeći trendove u visokom obrazovanju, prevazilaze okvire jedne naučne discipline, istakla je direktorica centra, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović te dodala da studje izvode najbolji stručnjaci iz svoje oblasti u BiH i u regionu.

Advertisements

Program Evropske studije na inovativan i moderan način obrazuje kadrove koji će biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. S obzirom da je riječ o deficitarnom kadru za kojim postoji sve veća potreba, ovaj studij nudi mogućnost napretka u karijeri u svim državnim organima, poslovnom okruženju, nevladinom sektoru, medijima, obrazovanju i međunarodnim organizacijama. Specijalistički studij Nutricionizam prvi je interdisciplinarni studij iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini. Studij je nastao kao odgovor na potrebe društva za školovanjem stručnjaka koji su sve potrebniji i u Bosni i Hercegovini, a interes za ovaj kadar iskazuje prehrambena industrija, HoReCa sektor, sportski klubovi te zdravstveni sektor.

 Master studije na CIS UNSA do sada je završilo više od 1000 magistranata i magistrantica koji su svoje zaposlenje našli u raznim sektorima gdje svakodnevno kroz svoje poslove doprinose napretku cjelokupnog bh. društva. Centar je usmjeren ka interdisciplinarnom obrazovanju nove generacije stručnjaka/inja iz Bosne i Hercegovine kao i iz zemalja regije jugoistočne Evrope. Kao takav, CIS okuplja više od stotinu uvaženih domaćih i stranih eksperata/tica koji/e zajednički rade na projektima razvoja iz svih naučnih oblasti.

Više informacija o konkursu i programima dostupno je na www.cis.unsa.ba.