Javni poziv za mlade: Postanite aktivni građani

Vizija programa Aktivni građani je svijet u kojem ljudi prepoznaju svoj potencijal i angažiraju se u cilju razvoja njihovih zajednica, preuzimaju odgovornost za stanje u zajednici i ulogu u donošenju pozitivnih društvenih promjena na lokalnoj i međunarodnoj razini.


british council

SARAJEVO – Vizija programa Aktivni građani je svijet u kojem ljudi prepoznaju svoj potencijal i angažiraju se u cilju razvoja njihovih zajednica, preuzimaju odgovornost za stanje u zajednici i ulogu u donošenju pozitivnih društvenih promjena na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Aktivni građaniSvi Aktivni građani dobivaju mogućnost:

  • da kroz četiri modula nauče sve korisne vještine za društvene promjene;
  •  jedinstvenu priliku da napišu i realiziraju vlastiti projekt za svoju društvenu zajednicu;
  • mogućnost odlaska na International Study visits.

Pravo na apliciranje imaju sve osobe starosti od 15 do 35 godina sa područja Sarajeva. Prijave se šalju na e-mail acprijave.sarajevo@yahoo.com, a rok za prijavu je 25.09.2013. godine.

(STUDOMAT.ba)