Javni poziv za izbor kandidata/kinje za učešće na treningu: E-skills for Impact

U saradnji sa partnerskim organizacijama iz šest zemalja, Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 implementira projekat E-skills for Impact. Aktivnosti projekta se dešavaju od 8-13.05.2017. godine u Moldaviji, te u septembru u Solunu.


Fondacija 787 nudi izabranom kandidatu/kinji učešće na aktivnostima, uz pokriće svih troškova.

Advertisements

Osnovne informacije o aktivnostima i treninzima:

 • Po završetku treninga, učesnici će imati dodatna znanja i vještine o menadžmentu online medija, kao i na koji način uspješno komunicirati sa partnerima, volonterima, medijima;
 • Učesnici će savladati korištenje različitih web platformi, kako izraditi strategiju digitalnog komuniciranja, te kako efikasnije rasporediti vrijeme pri organizaciji događaja;
 • Aktivnosti će okupiti učesnike iz 7 zemalja
 • Nakon seminara u Moldaviji, učesnici će imati priliku realizovati individualne aktivnosti, te rezultate istih predstaviti u Solunu u septembru

Idealan kandidat/kinja za navedene aktivnosti je:

 • Student/ica ili ima završen fakultet društvenog smjera;
 • Ima iskustvo u implementaciji projekata;
 • Dobro znanje engleskog jezika;
 • Zainteresovan/a je za oblast digitalnih medija/ komunikacija
 • Ima interesovanje za oblast poduzetništva;
 • Ima izražene organizacijske sposobnosti (iskustvo u organizaciji različitih događaja, logitičkoj i tehničkoj podršci pri implementaciji događaja i aktivnosti);
 • Komunikativna je osoba, spremna za usvajanje novih znanja i vještina, te na druženje sa učesnicima iz različitih kultura i zemalja.

Kandidat/kinja koji bude izabran će uz mentorstvo i asistenciju Fondacije 787 pohađati treninge i implementirati aktivnosti. Radni jezik projekta je engleski. Svi troškovi će biti nadoknađeni u skladu sa pravilima projekta.

Advertisements

Molimo vas da svoj CV (max. 3 stranice) i motivacijsko pismo (max. 1 stranica) na engleskom jeziku dostavite najkasnije do 31.03.2017, na email adresu: info@fondacija787.ba, sa naznakom: „Eskills candidate“. U motivacijskom pismo je potrebno navesti zašto želite učestvovati na treninzima i na koji način ćete stečeno znanje implementirati u okviru aktivnosti Fondacije 787.

Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacija čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje profesionalnog rasta i razvoja pojedinaca. Aktivnosti Fondacije uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

(STUDOMAT.ba)