Javni poziv studentima da apliciraju za program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2015. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je Javni poziv studentima za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini.


bundesagentur fuer arbeit agencija bih

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je Javni poziv studentima za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini.

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2015. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu je 150 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 97 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 49 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 4 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

 • isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

 • studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
 • studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • studenti bi trebali biti spremni na rad u što više branši.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2015), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 3. Uvjerenje o upisu (Imma FB dt-bosnisch_2013)* popunjeno na njemačkom jeziku sa potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) izdato od strane visokoškolske ustanove,
 5. Dokaz o poznavanju njemačkog jezika (ovjerena kopija svjedodžbe završnog razreda srednje škole, uvjerenja visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz njemačkog jezika ili certifikata o poznavanju jezika od certificiranih ustanova u BiH),
 6. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak ovjerene kopije Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koju će u slučaju dobivanja radne ponude morati po dolasku u SR Njemačku predati poslodavcu.

Način apliciranja:

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na slijedeći način:

 • studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2015“

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 10.02.2015. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Prednost će imati kandidati koji do sada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba u posljednoj sedmici februara 2015. godine.

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju poslatu od strane partnerskog ureda u Bosni i Hercegovini – Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Detaljnije informacije o ovom programu studenti mogu pročitati u Merkblatt – Ferienbeschäftigung in Deutschland für im Ausland immatrikulierte ausländische Studierende, a mogu se obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe: 

 • Merima Planinčić; tel.: 033/560 354; e-mail: merima.planincic@arz.gov.ba;
 • Spomenka Došenović; tel.: 033/550 295; e-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba.

Studenti koji već poznaju nekog poslodavca u SR Njemačkoj, koji ih želi zaposliti tokom ljetnog raspusta, ne mogu se prijaviti putem ovog programa, već putem programa posredovanja za poznatog poslodavca. U tom slučaju poslodavac ZAV-u direktno prijavljuje poznatog studenta. ZAV za uzvrat šalje potrebne obrasce direktno poslodavcu.

Poslodavci se obraćaju:

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Team 327 – Ferienbeschäftigung
53107 Bonn

Tel.: +49 (0)228 713 1330
Fax: +49 (0)228 713 270 1525
E-mail: ZAV-Bonn.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de.

(arz.gov.ba)