Oružane snage BiH: Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira [VIDEO]

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.


Foto: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Foto: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove prijema u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira će u procesu selekcije i izbora, kroz tri faze, biti podvrgnuti obaveznom testiranju i provjerama. Kandidati koji zadovolje ove faze upućuju se na osnovnu oficirsku obuku.

Osnovna oficirska obuka odvija se u centrima za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću i Travniku, prema posebnom planu osnovne oficirske obuke.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kandidati koji uspješno završe Osnovnu oficirsku obuku primaju se u OS BiH u početnom činu oficira,  zaključuju  sa  Ministarstvom  odbrane  Bosne  i  Hercegovine  Ugovor  o  prijemu  u profesionalnu vojnu službu i postavljaju se u komande i jedinice na odgovarajuće formacijsko mjesto, prema njihovim preferencama, u okviru puka, roda odnosno službe za koju su konkurisali.

Film o novom procesu odabira oficira u Oružane snage Bosne i Hercegovine pogledajte u nastavku.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni konkurs je 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (10.09.2015. godine). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Prilozi:

(MO BiH)